homepage uhren clocks for websites
 
Guestbook
 
 
 
 

 

Merhba

Nilqaghkom fis-Sit ufficjali tas-Socjeta` Sant` Andrija ta` Hal Lija. Din hija l-eqdem Socjeta` mwaqffa Hal Lija bil-ghan li ticcelebra u tkabbar il-festa tas-Salvatur

F`Dan is-sit issibu informazzjoni dwar l-istorja tas-Socjeta`, ahbarijiet,attivitajiet u nformazzjoni ohra. Nisperaw li ssibuha interessanti u nixtiequ nisimghu l-kummenti minn ghandkhom jew permezz tal-E-mail: info@santandrijalija.com jew tiktbu fil-guestbook jew inkella tigu izzuruna l-Kazin.

Grazzi Hafna

 
 
Updated 21 ta Settembru 2015
 
 
 
 
Funeral of Emanuel Sicluna, Archbishop’s father
 

It-Tlieta 7 ta Lulju 2015: Fil-knisja parrokkjali fis-6:30 p.m. Mons. Arċisqof ser jikkonċelebra quddiesa b’sufraġju għal ruħ missieru.

Il-Funeral ta Emanuel Scicluna, missier Mons. Arcisqof Sicluna ser issir l-Erbgha 8 ta Lulju 2015 gewwa il-Knisja ta` San Bastjan Hal Qormi f` 3:30 ta` wara nofs in-nhar. Id-Dfin ser issir fil-qabar privat tal-familja go cimiterju ta Hal Lija.

 
Harga tal-Gimgha l-Kbira
 

Is-Socjeta Sant Andrija ha torganizza harga fit-3 ta April fejn ser inzuru xi vari tal-Gimgha il-Kbira. Tluq mil-Pjazza fit 8:30 ta fil-ghodu

Ghal aktar dettalji ghafas fuq l-istampa.

 
LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI 2015

Il-Hadd 1 ta Marzu 2015

Laqgha Annwali General nhar il-Hadd 1 ta marzu 2015 fil-Kazin tas Socjeta` Sant Andrija Lija fl-10.00 ta` fil-ghodu. Ghal aktar dettalji ghafas hawn.

Ghal formola ta` nominazzjonijiet ghall-uficcjali, membri u revizuri tal-Kumitat 2015 ghafas hawn

Presepju Haj - Ghafas fuq l-istampa ghal-iktar dettalji
 
Formola - Presepju Haj 2014
 

Din is-sena ghal darba ohra s-Socjeta` Sant’ Andrija ser terga torganizza Presepju Haj fi Triq Sant’ Andrija Min jixtieq jiehu sehem huwa mheggeg biex jimla l-formola u jhalliha l-kazin tas-Socjeta` mit-Tnejn sas-Sibt wara 6.30p.m. jew il-Hadd.Tista thalliha fil-letterbox tal-Kazin jew uza l-e-mail:info@santandrijalija.com

Ghafas fuq L-istampa biex tnizzel il-formola.

Festa Ta’ Sant’ Andrija Appostlu U Martri
 

Festa Ta’ Sant’ Andrija Appostlu U Martri
Patrun Tas-Soċjeta`Il-Gimgha 28 Ta’ Novembru, 2014
Quddiessa Fis-6.30p.M. fil-kappella ta' Sant' Andrija mmexxija mill-E.T. Isqof Mons. Charles J. Sciclunar L-Uffiċjali `.

Kulħadd Huwa Mistieden Jattendi
 
Wara Jkun Hemm Riċeviment Fis-Sede Tas-Soċjeta `
Għall-Membri U L-Mistednin Tas-Soċjeta`

 
 
Festa ta San Mikiel - Settembru 2014
  Festa ta San Mikiel - 26, 27 u 28 ta` Settembru 2014. Ghal aktar dettalji ghafas fuq l-istampa
 
 
Musical bl-isem ta’ Il-Glorja tat-Tabor
  Il-Ħamis 31 ta’ Lulju, 2014
8.30p.m. Musical bl-isem ta’ Il-Glorja tat-Tabor mtella’ fil-pjazza Trasfigurazzjoni fl-okkażjoni tal-150 anniversarju tal-istatwa tas- Salvatur (1864-2014). Kulħadd hu mistieden jattendi. Dħul bla ħlas.
 
Il-Ktieb tal-festa tas-Salvatur 2014
  Il-Ktieb tal-festa mahrug mill-Kazin tas-Socjeta` Sant'Andrija ta' Hal Lija fl-okkazjoni tal-Festa ta' Gesu Salvatur se jitqassam fil-jiem li gejjin waqt li isir il-gabra tal-festa.. Ktieb mimli informazzjoni, messaggi u ritratti li zgur se jintghogob minn nies ta' Hal Lija u dilettanti tal-festa. Grazzi hafna
LEJLA MALTIJA IKLA SPETTAKLU
 

LEJLA MALTIJA IKLA SPETTAKLU Nhar il-Gimghat 18 ta' Lulju, 2014 fil-Pjazza ta' quddiem il-kazin mit-8p.m. Spettaklu u ikla mill-aqwa! Kbar 15 euro Tfal 8 euro. Boookings mill-Kazin tal-Socjeta jew permezz tal-e-mail: info@santandrijalija.com. Divertiment garantit!

Ghal aktar dettalji ghafas fuq l-istampa.

Champions League Final fuq Big Screen
  IKLA fil-Kazin nhar Is-Sibt 24 ta` Mejju 2014 fit-8.00 Naraw il-Final ta Champions League Bookings mill-bar tal-każin jew mingħand il-membri tal-kumitat.. Ghal aktar dettalji ghafas fuq l-istampa.
Eurovision Final on Big Screen
 

IKLA fil-Kazin nhar Is-Sibt 10 ta` Mejju 2014 fit-8.00

Naraw L-Eurovision Song Festival . Bookings mill-bar tal-każin jew mingħand il-membri tal-kumitat. Ghal aktar dettalji ghafas fuq l-istampa.

Il-President u l-Kumitat Tal-Kazin tas-Socjeta' Sant'Andrija jawgura l-Ghid it-Tajjeb kill-membru, benefatturi , il-Poplu kollu ta' Hal Lija
 
Laqgħa Generali Annwali 2014

LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI 2014

Il-Laqgħa Generali Annwali inzammet nhar il-Ħadd 09 ta' Marzu, 2014 fis-Sala prinċipali tal-Każin tas-Soċjeta` fl-10a.m.

Grazzi tal- attendenza. Waqt din il-laqgha inhatar il-kumitat tas-Socjeta ghal din is-sena. Kumitat 2014

Laqgħa Generali Annwali 2014

Il-Hadd 09 ta' Marzu, 2014

Laqgha Annwali General nhar il-Hadd 9 ta` Marzu 2014 fil-Kazin tas Socjeta` Sant Andrija Lija fl-10.00 ta` fil-ghodu. Ghal aktar dettalji ghafas hawn.

Ghal formola ta` nominazzjonijiet ghall-uficcjali, membri u revizuri tal-Kumitat 2014 ghafas hawn

Ikla ta l-ewwel ta Sena 2014
  Ritratti tal l-Ikla ta l-ewwel ta Sena li saret gewwa Il Kazin ta Socjeta Sant Andrija. jinsabu on-line. Ghafas fuq l-istampa biex tara ir-ritratti.
Ritratti tal Presepju Haj
  Ritratti tal Presepju Haj li sar fi Triq Sant’ Andrija Lija maturl ix-xahar ta Dicembru, jinsabu on-line. Ghafas fuq l-istampa biex tara Album 1 jew fuq din il-link biex tara Album 2
 
IKLA TAL-BIDU TAS-SENA
  IL-ĠIMGĦA 10 TA’ JANNAR 2014  FIT-8.30p.m.
IKLA TAL-BIDU TAS-SENA għall-membri u l-ħbieb fis-Sala t’isfel tal-Każin tas-Soċjeta`. 
Prezz Kbar: €15.00 – Tfal: €7.00.
Booking mingħand il-membri tal-Kumitat, il-Bar tal-Każin jew fuq l-e-mail sal-Tlieta 8 ta’ Jannar, 2014.
Il-parteċipanti kollha li jieħdu sehem fil-Presepju Ħaj jattendu bla ħla
s
PARTY TAL-MILIED għat-Tfal
  IL-ĠIMGĦA 3 TA’ JANNAR 2014 FIS-6.30p.m.
PARTY TAL-MILIED għat-Tfal fis-Sala t’isfel tal-Każin tas-Soċjeta` Sant’ Andrija. It-tfal kollha jingħataw riġal ta’ l-okkazjoni minn Father Christmas.  Jattendi ukoll magician popolari, minbarra ikel, xorb u divertiment kontinwu. Ħin: 6.30p.m. Prezz: €4.00.  Booking mingħand il-membri tal-Kumitat, il-Bar tal-Każin jew permezz ta’ e-mail tas-Soċjeta`: info@santandrijalija.com sa l-Erbgha 1 ta’ Jannar, 2014. Il-parteċipanti kollha li jieħdu sehem fil-Presepju Ħaj jattendu bla ħlas.
Festa Ta’ Sant’ Andrija Appostlu U Martri
  Festa Ta’ Sant’ Andrija Appostlu U Martri
Patrun Tas-Soċjeta`Il-Gimgha 29 Ta’ Novembru, 2013
Fis-6.30p.M. Quddiesa Kantata Fil-Knisja Parrokkjali Ta’ Ħal Lija Bis-Sehem Tal-Kor Tabor L-Uffiċjali U L-Membri Tas-Soċjeta `.Kulħadd Huwa Mistieden Jattendi
 
Wara Jkun Hemm Riċeviment Fis-Sede Tas-Soċjeta `
Għall-Membri U L-Mistednin Tas-Soċjeta`
Quddiesa fil-Kappella tal-Każin
 

Nhar il-Ħadd 20 ta’ Ottubru, 2013  fi 6.15p.m. ser isir quddiesa fil-Kappella tal-Każin minn Mons. Isqof Charles J. Scicluna flimkien mal-Kappillan u Mons Mose` Borg, Direttur Spiritwali tas-Soċjeta`.

 

Kulħadd mistieden jattendi.

Festa ta San Mikiel - Settembru 2013
  Festa ta San Mikiel - 27, 28 u 29 ta` Settembru 2013. Ghal aktar dettalji ghafas fuq l-istampa
Socjeta` Sant' Andrija isellem lill Dun. Victor Saliba
  Thabbret il-mewt ta' Dun Victor Saliba. Il-President flimkien mal-Kumitat u l-Membri tal-Kazin tas-Socjeta` Sant'Andrija juru s-sobgħa u jwasslu l-kondoljanzi tagħhom lill-familjari. Il-funeraljibda b'korteo minn fejn it-torri ta' Ħal Lija ghada l-Gimgha 16 ta' Awissu, 2013. Wara quddiesa presente cadavere fil-Knisja Parrokkjali ta' Hal Lija. Agħtih O Mulej il-Mistrieħ ta' dejjem
IKLA TAL-FESTA f’All Saints Bar & Restaurant, Qawra
 

IL-ĠIMGĦA  23 TA’ AWWISSU, 2013
8.30p.m.  IKLA TAL-FESTA f’All Saints Bar & Restaurant, Qawra. Bookings mill-bar tal-każin jew mingħand il-membri tal-kumitat sa l-Erbgħa 21 ta’ Awwissu, 2013.

Ghal aktar dettalji ghafas fuq l-istampa.

 
 
 

Fadal Ghal-Festa ta` Gesu Salvatur

 
   
Website designed and maintained by Alistair Lowell.
COPYRIGHT Socjeta` Sant` Andrija Lija - Malta (2006)